Tag: pvc

Ekstruzija različitih vrsta polimera

Profili za PVC stolariju se dobijaju u procesu koji se zove ekstruzija u specijalnim mašinama – ekstruderima. Malo je poznato da se osim polivinil- hlorida (PVC) kao glavna sirovina, koriste i drugi polimeri kao što …

Detaljnije

Plastifikacija polivinil-hlorida

PVC Polivinil-hlorid (poznatiji kao PVC) je materijal koji se primenjuje u mnogim oblastima života, kao na primer: građevinarstvu (stolarija, fasade, instalacije, cevi, kablovi) medicini i medicinskinskim instrumentima za ambalažu u prehrambenoj industriji elektroindustriji (kablovi, izolacija žica, instrumenti itd.) Razlog ove široke primene su osobine koji ovaj materijal poseduje kao što su: tvrdoća i zatezna tvrdoća, elastičnost, dobra optička svojstva i transparentnost, lakoća obrade, dobro ponašanje …

Detaljnije

Hemijska reciklaža Polivinil Hlorida (PVC)

Šta je PVC? Polivinil Hlorid  ili skraćeno PVC je vrsta plastike koja se koristi za proizvodnju široke palete proizvoda, od amabalaže, izolacije za žice, stolarije, medicinska pomagala, igrački, do nameštaja, fasada i još puno toga. …

Detaljnije