Ekstruzija različitih vrsta polimera

Ekstruzija različitih vrsta polimera

Profili za PVC stolariju se dobijaju u procesu koji se zove ekstruzija u specijalnim mašinama – ekstruderima. Malo je poznato da se osim polivinil- hlorida (PVC) kao glavna sirovina, koriste i drugi polimeri kao što su polipropilen (PP) ili stiren kopolimeri:

  • ASA (akrilonitril – stiren – akrilat)
  • ABS (akrilonitril – budatiden – stiren)

Polivnil-hlorid je vrlo dobro poznato jedinjenje koje se masovno koristi za dobijanje mnogih plastičnih proizvoda, ali ima i neka ograničenja, kao što je na pr. osobina da obojeni profili posebno tamnije nijanse, kada se izlože na suncu i drugim vremenskim uslovima postepeno gube svoju boju.

Sličnosti i razlike između različitih polimera

Polimeri koji se koriste za proizvodnju profila za PVC stolarije moraju da zadovolje vrlo stroge zahteve. Od savremenih materijala danas se traži da imaju osobine koje poseduje PVC, plus poboljšane karakteristike koje omogućavaju da se ti materijali koriste u ekstremnijim uslovima. Zato se za izradu kvalitetnijih PVC prozore i vrata koristi koekstrudirani profil koji sadrži stiren kopolimer ABS u kombinaciji sa ASA. Ova kombinacija nudi sve one osobine koji ima polivnil hlorid (PVC) uz konkurentnu cenu. Cena prozorskog ASA/ABS sistema je za 10 do 15 % viša od klasičnog PVC sistema, što je i više nego povoljno. 

Jedna od razlika između PVC-a i drugih polimera je ta da se PVC koristi u prahu, a drugi materijali u granulama u obliku cilindra ili sočiva. Materijal u granaulama ima prednost da je lakši za homogenizaciju u ekstruderu, a takođe može u sebi da sadrži aditive koji su neophodne za dalju obradu (toplotni stabilizatori, titanijum-oksid, itd).

Ekstruderi

Postoje dve vrste ekstrudera koji se koriste za izvlačenje PVC profila:

  • jednopužni i
  • dvopužni.

Dvopužni ekstruderi imaju veoma kompleksan dizajn i zato koštaju dva do tri puta više od jednopužnih.

1. Polivinil-hlorid (PVC) se obično obrađuje na unutrašnjim preklapajućim kontra rotirajućim dvopužnim ekstruderima (CICT). Dvopužni ekstruderi se ponašaju kao pozitivno premeštajuća pumpa sa malim stepenom trenja, što omogućava bolji transport i finu plastifikaciju materijala koji ima tu osobinu da je veoma osetljiv na toplotu.

2. Stiren polimeri i polipropilen koji su u granulama, mogu da se obrađuju i na dvopužnim ekstruderima, ali pri tome dolazi do povećanog habanja zbog više temperature topljenja ovih jedinjenja u odnosu na PVC u prahu. U zoni dovoda oni prolaze kroz zazore između puževa i pri tome se trljaju o zidove barela.

Lakša i ekonomičnija je njihova obrada na jednopužnim eksrduderima, uključujući i mašine sa ižljebljenim zonama dovoda, iz razloga što ima manje habanja.

Stiren kopolimeri se pre upotrebe moraju osušiti, ili se moraju obrađivati u ekstruderu koji ima ventilaciju. Veliki kapacitet proizvodnje se može postići korišćenjem eksdrudera koji imaju:

  • barele sa žlebovima,
  • puževe visokog kvaliteta,
  • jedinice za smicanje i mešanje.

Dizna i jedinica za kalibraciju

Dosta često se dešava da se kod profila od polivnil hlorida na površini pojave izgoreli delovi i naslage. Razlog je loše projektovana dizna za ekstrudiranje.
Kod drugih polimera ovakav problem se ne javlja, ali može da se dogodi lepljenje za zid prilkom prolaska kroz kanal. Lepljenje za zid može da se reši proširenjem u kanalu.

Kalibracija profila od stiren kopolimera je slična sa kalibracijom PVC-a, ali ponekad jedinica za kalibraciju mora da se modifikuje zbog neznatne razlike u sklapanju ova dva materijala.

Polipropen (PP) je polimer sa polukristalnom strukturom i komplikuje projektovanje dizne i jedince za kalibraciju, pošto može da se desi iznenadno skupljanje na temperaturi na kojoj ovaj polimer kristalizuje. Treba reći da se polipropilen (PP) ipak manje koristi za izradu prozorskih profila zato što ima previše tehičkih nedostataka.