PVC klizna vrata

PVC klizna vrata

U modernoj arhitekturi klizna vrata se sve više koriste. Ranije su bile namenjene skoro isklučivo za balkone, ali danas se upotrebljavaju i za kupatila, za spavaće i dnevne sobe, a sve više se pojavljuju i kao ulazna vrata. Izrađuju se od svih poznarih materijala od kojih se izrađuje stolarija. Postoje:

 • Drvena
 • Metalna  (aluminijumske i čelične)
 • PVC klizna vrata

PVC i ovde drži primat.

Prednosti PVC kliznih vrata

PVC klizna vrata imaju sledeće prednosti:

 • otpornost na atmosferske prilike,
 • da se uklapaju sa enterijerom i eksterijerom
 • da poseduju  visok kvalitet i funkcionalnost
 • Estetski momenat. Ukoliko se između dnevne sobe i  balkona postavi klizna vrata menja se izgled i sam način korišćenja dnevne sobe. Ona se na ovaj način pretvara u veliku verandu, širokim otvaranjanjem kliznih vrata ona se povezuje sa terasom ili baštom u produžetku. Dozvoljava se ulazak prijatnog povetarca, senki velikog drveća ispred terasečuje se nežni šum lišća i cvrkut ptica. Kada je napolju kiša, klizna vrata su zatvorena, unutra je suvo , a kapi kiše prijatno dobuju po staklu.
 • Nije dovoljno da su klizna vrata lepa na izgled, ona mora da pruža sigurnost. Sigurnost se postiže samom izradom: upotrebljava se poseban materijal -ojačan polivinil hlorid koji je otporan na udarce i koji se teško razbija i lomi. Ramovi su izrađeni od više komora u kojima su postavljena metalna (čelična) ojačanja tako da provalnici ne mogu lako da prođu.
 • Potrebno je rešiti i termoizolaciju. Ovom problemu se više se pažnje posvaćuje kod prozora, ali kroz vrata toplota može u velikoj meri da “procuri”. PVC je sam po sebi nepropusan za toplotu, a dodatno ušteda se postiže upotrebom višekomornih profila, kao i ugradnja duplih izo-staklenih panela između kojih se nalazi vazduh ili argon. Posebna pažnja treba posveiti pravilnom ugrađivanju kako ne bi postojao prostor između vrata i zida, kao i upotrebom gumenih ili PVC zaptivki.
 • Održavanje – ukoliko se odlučite za drvena vrata čeka vas farbanje i lakiranje, PVC ne zahteva veliko održavanje,  samo redovno čišćenje mekom krpom i kofom sapunice i podmazivanje pokretnih delova jednom na nekoliko godina.  PVC kao materijal je izuzetno otporan na koroziju, što je velik problem kod metalnih vrata.

Vrste kliznih vrata

Klizna vrata mogu da budu

 • jednokrilna
 • dvokrilna
 • višekrilna

Kod dvokrilnih kliznih vrata treba voditi računa da se uvek prvo zatavara pomoćno krilo, kako se ne bi imalo problema sa zatvaranjem glavnog krila.

U proizvodnji kliznih vrata koriste se petokomorni i šestokomorni PVC profili i kvalitetni okovi koje imaju mogućnost kombinovanoga otvaranja krila oko obe svoje ose. Ručica za otvaranje ima tri položa:

 1. okrenuta prema dole – zatvoreno i zaključano
 2. okrenuta vodoravno – moguće samo zaokretno otvaranje
 3. okrenuta prema gore – moguće samo otklopno, tj. kip otvaranje

U zavisnosti od okova i načina otvaranja postoje:

 • Klasična klizna vrata  – sastoje se od krila koja preko ugrađenih kolica klize po donjoj šini. Pogodna su za terasa, i prostorija koje se ne greju, zato što nemaju rešenu termo izolaciju
 • Klizna vrata sa podizno kliznim sistemom –  koriste se za zastakljivanje velikih otvora. Naziv su dobili po mehanizmu koji podiže krilo kako bi klizilo, a potom u zatvorenom položaju spušta krilo na gumene zaptivke čime se postiže odlično zaptivanje. Broj krila može biti do 6.
 • Klizna vrata sa otklopno kliznim sistemom – naziv su dobili po mehanizmu koji omogućava otklopno – klizno otvaranje koji se montira na štokove i krila klasičnih prozora. Kada je mehanizam u otvorenom položaju, krilo se izbacuje iz ravni pregrade čime se omogućeno njegovo klizanje paralelno sa otvorom.
 • Umesto zaključka

U zavisnosti od vrsta prostorija i individualnih želja stanara zavisi i koja vrsta kliznih vrata će se nabaviti. Važno je istaći da one treba da poseduju dobar kvalitet, material  a posebno okov mora da bude vrhunski kako bi mogle da ispujavaju svoju ulogu.