Petokomorni i šestokomorni profili

Petokomorni i šestokomorni profili

Česta dilema kada se kupuje PVC stolarija, je da li se odlučiti za petokomorni ili šestokomorni profil i koja je razlika između njih.
Svaki od proizvođača PVC profila ima u svom proizvodnom programu nekoliko modela profila koji se mogu razlikovati po dizajnu I strukturi ali glavna podela je ona prema broju komora. Broj komora je u stvari broj pregrada kojima je podeljen presek pvc profila. Pored samog broja ovih pregrada važan podatak predstavlja i sama debljina preseka profila kao i debljina zida samih pregrada. Što znači da se na tržištu mogu  naći I šestokomorni profil čiji je presek manji od nekih kvalitetnijih petokomornih kao I da debljina zida komora nije dovoljna da bi se stekla bolja termoizolacija koju bi po pravilu trebalo da obezbede šestokomorni profile. U ovim slučajevima kupac samo stiče iluziju da je kupio kvalitetnu stvar.
Kod INOUTIC profila postoji nekoliko modela petokomornog i šestokomornog profila.
Najpopularniji kod petokomornih profila je sistem ARCADE  (ravna varijanta) a kod šestokomornih sistem PRESTIGE. Osnovna razlika je u debljini profila gde je presek kod petokomornog 71 mm a kod šestokomornog 76mm.
Takođe još jedna bitna razlika je u srednjoj dihtung gumi koja se nalazi na štoku i obezbeđuje dodatno dihtovanje.
Prednost šestokomornih profila je prevashodno u boljoj termoizolaciji koju oni obezbeđuju ali taj efekat nije potpun i nije značajan ukoliko paket stakla ostane isti kao i kod petokomornog.
Najveća površina prozora je u staklu tako da je ono značajan faktor kod građenja dodatne toplotne izolacije.
Prednost šestokomornog profila je taj što ima mogućnost da primi veću debljinu termopana te različitih kobinacije flota, kod PRESTIGE-a optimalna debljina termopana  je troslojno staklo u debljini od 44mm.
Takođe zbog svoje čvrstine i gabarita u mogućnosti je da podnese termopan sa kombinacijama pamplex stakla, flota od 6 ili 8mm itd.
Šestokomorni profil po svom dizajnu čini luksuzniju i gabaritniju varijantu profila te sam prozor izgleda bogatije i masivnije tako da je estetski momentat još jedna tačka koja čini razliku između petokomornih i šestokomornih profia.
Kada klijent ne može da se odluči između petokomornog i šestokomornog sistema mora prići problemu sa više aspekata:
  • kakve su mu potrebe i želje,
  • kakve su finansijske mogućnosti (razlika u ceni je 10-15% bez opcije doplate za poboljšanje stakla) a kao najbitnije
  • treba uzeti u obzir da nisu svi 6-okomorni profili različitih proizvođača isti, te da je nekad bolje kupiti kvalitetniji profil u 5-okomornom sistemu od proverenog proizvođača nego bilo šta na tržištu što se samo naziva 6-to komornim profilom.