Broj komora kod PVC profila i njihov značaj

Broj komora kod PVC profila i njihov značaj

Prvo šta se pomisli kad treba da se kupi ili zameni PVC  stolarija je pitanje sa koliko staklenih panela da budu ti prozori, i možda još važnije, koliki je broj komora u PVC profilima. Odgovor na ovo pitanje je važan zato što od tog broja u najvećoj meri zavise izolacione karakteristike stolarije ili da kažemo narodski „šta se dobija ako se uloži više i kupi se profil sa više komora“.

Broj komora u PVC profilima

Broj komora u ramovima prozora je varirao tokom godina. Prvi PVC prozori koji su proizvedeni davne 1954. u Nemačkoj imali su samo jednu komoru. Tehnologija je od tada napredovala koracima od 7 milja tako da je broj komora rastao. Važno je napomenuti da su dimenzije profila ostale iste, rastao je samo broj komora.
Posle prvih prozora koji su imali jednu i dve komore, veliki pomak su napravili proizvodi koji su imali 3 komore. Ovi ramovi su imali koeficijent prolaska toplote od 1,7 W/m2K bez čeličnog ojačanja, ili 2,1 W/m2K sa čeličniim ojačanjem, što je za to vreme bio izuzetan rezultat i čime su tadašnji tehnički normativi bili u velikoj meri nadmašeni.
Pre desetak godina proizvođači su izbacili ramove sa 4 komore i trka je krenula, da bi se danas se stiglo do 7 i 8 komora. Tro i četiri komorni prozori su danas sve manje u prodaji, na tržištu su uglavnom oni sa 5 i više komora.
Izolaciona moć se može odrediti pomoću koeficijenta prolaska toplote, koji za razne PVC profile iznosi:
Koeficijent prolaska toplote Broj komora u PVC profilu
2 komore 1,86 W/m2K
3 komore 1,37 W/m2K
4 komore 1,21 W/m2K
5 komora 1,12 W/m2K
6 komora 1,10 W/m2K

Moguće je napraviti PVC ramove sa više komora sa koeficijentom prolaska toplote od 0,8 W/m2K, što je vrlo blizu koeficijentu koji imaju dobro izolovani zidovi (koji se kreće oko 0,4 W/m2K). To se postiže tako što se komore napune izolacionom masom od poliuretana ili ekspondiranim polistirenom. Slaba strana ovog rešenja su visoki proizvodni troškovi koji podižu cenu proizvoda za nekoliko puta.

Više komorni profili su dali veliki doprinos i samoj konstrukciji prozora, tako što su omogućili da drenažni otvor bude nezavisan od vlage, čime se izbegava korozija i produžava vek stolarije.

Značaj stakla za izolaciju stolarije

Kolika će biti moć izolacije PVC prozora zavisi osim od višekomornih ramova i od stakla. Staklo, okov i ramove je potrebno posmatrati kao celinu i naglasiti da sva tri elementa moraju biti izuzetnog kvaliteta proizvodnje i ugradnje. U suprotnom, može ram da bude veoma efikasan u čuvanju toplote, ali ukoliko je staklo nekvalitetno ili neadekvatno, sve pada u vodu.
Danas se upotrebljavaju nove vrste termoizolacionih stakala koje imaju velike vrednosti koeficijenta prolaska toplote i do 1,0 W/m2K. Čisto za poređenje standardno staklo (4/15/4) ima koeficijent prolaska toplote od oko 2,94 W/m2K.

Neka druga razmišljanja

Postoje i gledišta koja smatraju da porast broja komora kod PVC profila ne doprinosi boljim izolacionima karakteristikama toliko da bi se opravdala njihova veća cena. Proizvodnja ramova sa više komora je povezana sa većim troškovima proizvodnje koje se prenose na finalnu cenu proizvoda, i kada se uporede odnosi cena/ušteda u toplotnoj energiji profila sa manje i više komora ne vidi se opravdanost veće cene ovih drugih.
Oni optužuju industriju PVC stolarije da broj komora koristi u marketinške ciljeve i tako dovodi kupce u zabludu da moraju da plate više, a ne dobijaju adekvatni proizvod koji će vratiti te troškove kroz račune za zagrevanje ili hlađenje.