Staklene fasade

Aluminijumske fasade

Staklene fasade se mogu podeliti u 3 grupe i to

  • aluminijumska kontinualna fasada karakterišu je jasno naglašeni vertikalni i horizontalni profili sa spoljne strane fasade Potkape i pokrivne kape fiksiraju staklene ispune na osnovnu fasadnu konstrukciju. Ovaj sistem odlikuje dostupnost različitih oblika kapa što fasadama daje unificirani izgled.
  • aluminijumska strukturalna fasada koja daje utisak staklene površine iz cela i uglavnom je namenjena za visoke objekte i objekte koji imaju veilku površinu fasade,
  • aluminijumska polustrukturalna fasada je sistem fasadnog aluminijuma koji se takođe zatvara staklom, ali su između polja stakala manje ili više vidljivi aluminijumski profile tj. vertikale i horizontale konstrukcije.

Kod ovakvih tipova fasada se uglavnom preporučuje kvalitetnije staklo sa visokim stepenom toplotne izolacije kao što su niskemisiona stakla punjena argonom, stopsol ili parsol staklo koje sadrži reflektujuće efekte I to je uglavnom staklo u boji.

 

Ovakva rešenja za fasade su relativno skupa opcija i predstavljaju ekskluzivu. Međutim konačna ušteda se ostvaruje samom upotrebom objekta jer donosi značajne uštede energije koja se troši na grejanje i hlađenje. Sistem aluminijumske fasade gradi se postavljanjem horizontalnih i vertikalnih aluminjumskih profila koji se poopunjavaju odgovarajućim staklom. Kod strukturalnih fasada staklo se postavlja lepljenjem a kod polustrukturlnih putem aluminijumskih držača koji su vidljivi u minimalnoj meri. S obzirom da se ne može dobiti garancija na postojanost lepka za staklo češća je primena polustrukturalni fasada.

Jedna od značanih karakteristika aluminijumskih fasada je otvaranje prozora oko horizontalne i vertikalne ose, ali i ka spolja. Svojim modernim i urbanim dizajnom ovakve fasade uglavnom krase velike poslovne i tržne centre.


Aluminijumska fasada MC Wall

U sistemu aluminijumskih fasada koristimo sistem MC Wall belgijskog proizvođača ALIPLAST. Ovaj sistem je namenjen za projektovanje modernih zaštitnih zidova jednostavnih i složenih oblika. Sistem čini osnovu fasadnih konstrukcija: MC Passive, MC Passive Plus, MC Glass i protivpožarnih rešenja MC Fire. Sistem MC Wall pruža široke mogućnosti oblikovanja ugrađenih sistema. Nudi sisteme otvarajućih fasada: parallel prozori (MC PW) i krovni prozori (MC RW).

 

Osnovne karakteristike:

  • Vizuelna širina stub-zasun: 55 mm
  • Dostupan je širok spektar stubova i zasuna koji je prilagođen statičkim zahtevima.
  • Mogućnost visoko izolovanih konstrukcija zavisno od debljine i vrste ispuna
  • Širok spektar lajsni za maskiranje omogućava postizanje različitih vizuelnih efekata zaštitnih zidova.
  • Mogućnost plastifikacije prema paleti RAL.

MC Wall tehnicke karakterisitke

Neke od naših radova možete pogledati ovde


Aluminijumske fasade radovi

Naši partneri