Tag: senila

Dodatni elementi PVC prozora

Energetska efikasnost objekata Usvajanjem novih propisa o energetskoj efikasnosti zgrada 2011. godine koji propisuju posedovanje energetskog pasoša novih zgrada krenulo se i sa ozbiljnim razmatranjem kako i na koji način unaprediti energetsku efikasnost ranije izgrađenih …

Detaljnije