Aluminijumska stolarija

Aluminijumska stolarija

Aluminijum

Aluminijum je metal iz IIIa grupe periodnog sistema i treći je element po rasprostranjenosti na površini zemlje. Dobija se, složenim postupkom koji se izvodi u nekoliko etapa, iz boksita, rude aluminijuma, koja se pretežno sastoji od aluminijumovih hidroksida.

Aluminijum je laki obojeni metal atomske mase 27, čija je gustina u čistom stanju 2,7g/cm3 i tri puta je lakši od gvožđa. Odlikuje ga srebrnasta boja i zatezna čvrstoća od 90 do 180 MPa u zavisnosti od stanja prerade. Iz ovog razloga je korišćenje alumijuma kao strukturalnog materijala ograničeno. Izdržljivost alumijuma se povećava njegovim kombinovanjem sa jednim ili više drugih metala.

Legure aluminijuma

Legure aluminijuma se dobijaju kombinovanjem aluminijuma sa jednim ili više metala kao što su: bakar (Cu), mangan (Mn), silicijum (Si), magnezijum (Mg), cink (Zn). Nazivi legura se dobija tako što se na prvo mesto stavlja osnovni metal, u ovom slučaju aluminijum (Al), a nakon toga se dodaju legirajući elementi po uticaju sa brojem koji pokazuje procentualni udeo tog elementa u leguri.

20-23 30-39 40 42-48 60-89 90-98
Proizvodno stanje Stanje meko, meko žareno i
rekristalizovano
Proizvodno stanje Stanje hladne plastične
deformacije
Termički obrađeno stanje Drugo stanje

Oznaka legure AlMg2Mn1.60 označava leguri alumijuma koja ima 2% magnezijuma, 1% mangana i iz gornje tabele se čita stanje legure, tako da oznaka 60 označava termički obrađenu leguru.

Legure aluminijuma se dele na

  • legure za gnječenje i
  • legure za livenje.

Otporan na koroziju

Alumijum odlikuje visoka otpornost na koroziju površina koje su izložene uticaju spoljašnje sredine. Zaslužan za visoku otpornost je tanak sloj oksida koji se formira na površini i sprečava dalju oksidaciju štiteći od korozije. Sve dok postoji zaštitni sloj oksida do korozije neće doći, tek sa njegovim uništavanjem metal će biti izložen koroziji.

Bezbedan materijal

Aluminijum nije toksičan metal što je od izuzetne važnosti za građevinsku industriju i visoke zahteve zelene, energetske i potpuno bezbedne, sa zdravstvenog aspekta, gradnje.

Dobar izolator

Objekti sa aluminijumskim krovom su leti hladnije, dok su u toku zimskih meseci toplije usled refleksije velikog broja sunčeve toplote. Izuzetan materija za izradu građevinske stolarije.

Alu stolarija

Osnovna podela vezana za aluminijumsku stolariju odnosi se na:
  • stolariju sa termičkim mostom tzv. termoprekidom koja se uglavnom koristi za prostore koji zahtevaju termičku izolovanost i
  • stolariju bez termičkog mosta tzv. hladni aluminijum koji se koristi za pregradne zidove, unutrašnju stolariju i na svim mestima koja ne zahtevaju termičku izolovanost.
Aluminijumska stolarija je tanja od PVC stolarije i samim tim izgleda elegantnije. Izuzetnih tehničkih karakteristika, pogodna za velike površine poput izloga, laka za održavanje, širok spektar boja i mogućnost za najzahtevnije kupce kombinovanja sa drvetom (aluminijum-drvo stolarija) zasluženo aluminijumsku stolariju stavlja na posebno mesto u svetu savremenog građevinarsva.

Zaključak

Aluminijumska stolarija ima odličnu zvučnu i toplotnu izolaciju, kao što smo već objasnili, izuzeto je čvrsta i poseduje odličnu statičku stabilnost ugrađenih elemenata. Uz estetiku i širok spekatr boja, odličan kvalitet i najzahtevniji kupac će se lako odlučiti. Ali, ugradnja se mora poveriti profesionalnoj firmi sa iskustvom jer nije dovoljno samo se odlučiti za aluminijumsku stolariju već je jednako bitan i kvalitet ugradnje. Jednostavno, jedno bez drugog ne može.