CE oznaka

BLOG

CE oznaka

CE oznaka

Šta je oznaka CE?

Oznaka CE (fra: Conformité Européenne) je zakonska obaveza za većinu proizvoda u zemljama Evropske Unije. Cilj je da se obaveste potrošači ali i državni organi koji vrše kontrolu na tržištu da proizvodi zadovoljavaju tražene standarde i kriterijume. Samo prozovodi koji ispunjavaju te zahteve mogu da budu pušteni na tržište Evropske Unije. Za krajnjeg potrošača CE oznaka znači da je proizvod koji je kupljen u saglasnosti sa svim odredbama i direktivama koje su na snazi u zemljama EU. Drugim rečima oznaka CE je indikator za kvalitet i sigurnost nekog proizvoda, za sigurnost potrošača, zaštita njegovog zdravlja i zaštita životne sredine. 

 

Građevinska stolarija i CE oznaka

Kao i svaki drugi prozvodi i prozori i vrata moraju da poseduju ovu oznaku, i to važi za svaku vrstu, kako za PVC stolariju, tako i za drvenu ili aluminijumsku. 
 
U EU su na snazi standardi i norme koje važe za oblast građevinske stolarije:
 
· EN 14351-1 za prozore i ulazna vrata; 
 
· EN 14351-2 za unutrašnja vrata; 
 
· EN 14351-3 za protivpožarna vrata; 
 
Poznato je da je Nemačka vodeća zemlja u oblasti građevinarstva, i građevinskih elementata, tako da su u EN normama u najvećoj meri prihvaćeni njeni DIN standardi. 

 

Kako do CE oznake?

Treba podvući da CE oznaku ne dodeljuje neko državno telo ili organizacija, već sami proizvođači. Time garantuju da njihov proizvod poseduje kvalitet i karakteritike koji su navedeni u deklaraciji, i zadovoljavaju zakonska pravila na tržištu. Posebna državna tela (ili tela ovlašćena od strane države) ispituju po princpiu slučajnog uzorka da li ti proizvodi zaslužuju i opravdavaju CE oznaku. Kako bi proizvođači bili sigurni u svoj kvalitet moraju da vrše kontinuiranu i strogu kontrolu u svojim pogonima u svim fazama proizvodnje.
 

Tehnički zahtevi za CE oznaku

 
· Da su u skladu sa propisima o uštedi energije
 
· Da imaju toplinske dobitke usled zračenja sunca
 
· Da imaju dovoljan stepen zaptivenosti 
 
· Da odgovoren zahtevima prema nacionalnim normama (LBO), pr: zaštita od buke
 
· Da budu otporni na opterećenja usled naleta vetra
 
· Da budu vodonepropustljivi
 
· Da poseduju otpornost na „produvavanje“
 

Drugi zahtevi

 
Osim gore pomenutih tehičkih uslova potrebno je ispuniti i neke organizacione  uslove:
 
· potvrda o proizvodnim mogućnostima kompanije
 
· dokazi o tačnosti i spravnosti izrade
 
· tehničko i tehnološko usaglašavanje i objedinjavanje pojedinačnih procesa proizvodnje
 
Uz CE oznaku proizvođači su dužni da prilože i 
 
· Uputstvo za upotrebu proizvoda, i
 
· Zahtev o propisnom održavanju

Srbija nije član Evropske Unije, i nije u obavezi da primenjuje ove direktive, ali ukoliko neka naša firma želi da izvozi na to tržite mora da poseduje ovu oznaku. Postoji još jedna dimenzija da sami potrošači koji su u dovoljnoj meri informisani i edukovani traže od proizvoda da poseduju tu oznaku, tako da se CE oznaka može posmatrati i kao vrlo jako marketinško oruđe, i potvrda brenda firme koja proizvodi građevinsku stolariju.

 

Srodne teme (ključne reči)

Komentara (0)

Nema komentara. Budite prvi koji komentariše ovaj blog.

Želite da komentarišite ovaj blog?

PVC stolarija

MR PVC SISTEM D.O.O. sa ponosom nudi 4 različita sistema PVC prozora vrhunskog kvaliteta od kojih će jedan sigurno naći put do vašeg doma, čuvati toplinu i ukrašavati ga istom belinom i sjajem dugo godina.


Naši partneri