Brave na ulaznim vratima

Brave na ulaznim vratima

Ulazna vrata

Ulazna vrata ne predstavljaju samo ulaz u naš dom, nego ulaz u naš život i u živote naših ukućana. One moraju da budu:

 • kvalitetne
 • izdržljive
 • lepog izgleda
 • i možda najvažnije – da pružaju sigurnost i bezbednost.
Bezbednost doma je neprocenjiva i nezamenjiva i na tome se ne sme štedeti. Kako bi ulazna vrata mogla da pruži neophodan stepen bezbednosti potrebno je da budu proizvedeni od kvalitetnog materijala, da imaju adekvatnu ispunu krila i štoka, da imaju kvalitetan okov, a posebno treba da se vodi računa o bravama.
Sigurnost i bezbednost ulaznih vrata zavise od:
 • od vrste brava (kasa brava, brava sa kod ključem),
 • broja tačaka zaključavanja (u bočne ivice štoka, u betonski pod i nadvratnik),
 • da li je omogućeno zatvaranje vrata u više pravaca
 • materijala od koga su krilo i štok,
 • od šarki koje igraju veliku ulogu u bezbednosti,
 • od kvaliteta i vrsti kvaka.

Brave

Sigurnost vrata zavise od kvaliteta šarki, kvaka i brava, ali najvažniji elementi su svakako brave. Ima više tipova brava sa raznim stepenom kvaliteta, ali zajedničko za sve je da su izrađene od kvalitetnog nerđajućeg čeličnog lima i inoksa. Ugrađuju se u krilo vrata i spolja se vidi samo čelo brave koje mora da bude pažljivo obrađeno.

Vrste brava

Postoje razne podele sigurnostnih brava i sve one su po različitom sistemu svrstane u druge grupe.
a.Po broju tačaka zaključavanja postoje:
 • Zaključavanje u jednoj tački
 • Zaključavanje u više tačaka. Naravno, više tačka – bolja sigurnost. Još jedna njihova prednost je da krilo vrata bolje naleže na štok i onemogućava se krivljenje tokom vremena.
b.Prema tipu ključeva postoje:
 • sefovska,
 • pumpa i
 • cilindrična brava.
Najzastupljenije su brave sa cilindrom ili sefovske brave. Cilindrična brava ima protektor na vratima i veoma je važno da cilindrični uložak brave ne sme da viri sa spoljne strane kako se ne bi lako slomio. Prednosti cilindričnih brava su manje dimenzije ključa i lakša zamena ukoliko se ključ izgubi. Na sigurnost cilindra utiče broj elemenata u sistemu zaključavanja, broj rotirajućih diskova, materijal od kojeg je izrađen i njegova izdržljivost, kao i mogućnost krivotvorenja ključa.
Prednost sefovskih brava je teži sistem obijanja u odnosu na cilindrične, ali se ključ lako može kopirati, pa je neophodno zaštiti ga od kopiranja.
c.Prema sigurnosnom sistemu postoje:
 • H sistem ili italijanske brave
 • nemačke brave
H sistem se koristi za povećanje sigusnosti postojećih drvenih, PVC ili aluminijumskih vrata. Najviše se koristi za naknadnu ugradnju na vratima kojima se ne želi promeniti spoljašni izgled.
Brava ima pet pokretnih štiftova, nosače šipki, četiri uspravne i jednu vodoravnu šipku koje naležu na unutrašnjost vrata, i mogu da se zaključavaju u čak devet tačaka.
Nemačke brave imaju jednu horizontalnu poprečnu bravu, ali mogu da imaju i dve poprečne – jedna ispod i jedna iznad kvake. Omogučavaju veoma velik stepen sigurnosti.

Ostale brave

Pored klasičnih brava, na mestima gde se traži posebno veliki stepen bezbednosti ugrađuju se sigurnosne brave koje imaju veliki nivo bezbednosti. Takve su:
a.biometrijske brave koje se otvaraju otiskom prsta i gde ključ uopšte nije poteban
b.elektromagnetne brave koje se otvaraju pomoću kartica.