Kako do subvencije za zamenu PVC stolarije

Kako do subvencije za zamenu PVC stolarije

Država će u 2021. godini subvencionisati zamenu stolarije u domaćinstvima preko Uprave za energetsku efikasnost koja bi trebalo biti formirana u maju. Cilj je podizanje energetske efikasnosti stanova i kuća kroz zamenu stare stolarije PVC prozorima i vratima. Ministarstvo rudarstva i energetike je za subvencije namenilo sredstva u visini od 15 miliona eura.

Domaćinstva u Srbiji u proseku potroše četiri puta više toplotne i električne energije od  domaćinstava u EU. Stolarija predstavlja osnovni indikator energetske efikasnosti objekta i sa njenom zamenom će većina domaćinstava znatno ustedeti na računima za električnu energiju i grejanje, tj.uložena sredstava će se višestruko vratiti kroz umanjenje računa. Glavni kriterijum za dobijanje subvencije mogao bi da bude energetski pasoš – sertifikat o proveri energetske efikasnosti objekta. Novoizgradjeni objekti moraju da ispune minimum C razred energetske efikasnosti, dok će se za subvencije verovatno gledati niži razredi D, F, G sa ciljem da posle zamene stolarije energetski razred bude povećan za 1 stepen.

Po usvojenom pravilniku vlada je raspisala javni poziv lokalnim samoupravama za prijavu za dodelu sredstava. Prema planu jednu četvrtinu nove PVC stolarije finansirala bi Uprava za energetsku efikasnost. Isto toliko bi bilo obezbedjeno od lokalne samouprave, a drugu polovinu troškova nove stolarije bi  gradjani plaćali iz sopstvenih sredstava.  Kao primer navodi se stan od 60m2 i projektovana vrednost radova od 1500 Eur. U zavisnosti od broja  vrata i prozora, njihovih dimenzija kao i dodatne opreme zavisi i iznos potrebnog novca za zamenu stolarije.

Planirano je da 3 miliona domaćinsava uz državne subvencije poveća energetsku efikasnost stambenog prostora u narednom periodu, a 10% njih bi moglo to i da ostvari do kraja godine. Detaljne informacije o subvencijama možemo očekivati u narednim mesecima.