Karakteristike različitih termoizolacionih stakala

Karakteristike različitih termoizolacionih stakala

Postoji veliki broj različitih stakala koji se danas upotrebljavaju za ostakljivanje kako prozora, tako i fasada. Moguće su razne njihove kombinacije, sa ciljem postizanja što je više moguće boljih karakteristika koje vode ka smanjivanju energetske potrošnje, smanjivanju emisije CO2 u atmosferi, boljoj  izolaciji, kontroli prolaska sunčevih zraka, eliminaciji kondenzacije, unapređivanju zdravstvenih uslova u prostorijama.

Prvi korak ka tome je analiziranje nekoliko paramatara koji su karakteristični za staklo, a  to su:

  • Svetlosna propustljivost (LT)
  • Solarni faktor (SF)
  • Koeficijent prolaska toplote (U(k))
  • Ultraljubičasti zraci (UV) – sunčevi zraci sa malom talasnom dužinom i velikom snagom koji ubijaju mikroorganizme
  • Provetravanje (količina i broj izmena vazduha  na sat)

Da pogledamo nekoliko analiza različitih kombinacija stakala:

KARAKTERISTIKE POJEDINIH VRSTA FLOAT  STAKALA
(rastojanje između stakala je 15 mm)

LT u %SF u %U(k) u W/m2KUV zraci u %
Float 4 mm + 15 mm vazduha + 4 mm Low E (meka prevlaka) poz. 379641,421
Float 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E (meka prevlaka) poz. 379641,121
Float 4 mm + 15 mm vazduha + 4 mm Float81772,847
Float 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Float81772,647

Analizom tabele može se zaključiti da se korišćenjem nisko emisionog stakla sa mekom prevlakom na poziciji 3, značajno popravljaju karakteristike
prozora.

KARAKTERISTIKE POJEDINIH VRSTA SUNERGY STAKALA
(sunergy prevlaka je na poziciji 2 gledano spolja, a rastojanje između stakala  iznosi 15 mm)

LT u %SF u %U(k) u

W/m2K

UV zraci u %
Sunergy providno 4 mm + 15 mm vazduh + 4 mm Float staklo62542,031
Sunergy providno 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Float staklo62541,731
Sunergy zeleno  4 mm + 15 mm vazduh + 4 mm Float staklo50332,09
Sunergy zeleno  4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Float staklo50331,79
Sunergy azur  4 mm + 15 mm vazduh + 4 mm Float staklo50362,017
Sunergy azur  4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Float staklo50361,717

Jasno je da je najbolja kombinacija Sunergy zeleno  4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Float staklo sa rezultatom LT 50 %, SF33 %, U(k)  1,7 W/m2K, i UC propustljivost 9%. Jedino je vrednost U(k) veća od usvojenog standarda  1,5 W/m2K koji se smatra najboljim.

KOMBINACIJA SPOLJNOG OBOJENOG I NISKOEMISIONOG STAKLA
(rastojanje između stakala  i 15 mm)

LT u %SF u %U(k) u

W/m2K

UV zraci u %
Float providni 4 mm + 15 mm Vazduh + Low E poz 379641,121
Float Bronza 4 mm + 15 mm Argon + Low E poz 354471,110
Float sivi 4 mm + 15 mm Argon + Low E poz 350451,111
Float green  4 mm + 15 mm Argon + Low E poz 369461,110

Od ovih kombinacija najkvalitetnije karakteristike psoeduje kombinacija Float green  (zeleno) 4 mm + 15 mm Argon + Low E poz 3

KOMBINACIJE STOPSOL (TERMOREFLEKSIVNO STAKLO) I NISKOEMISIONO STAKLO
(rastojanje između stakala  je 15 mm)

LT u %SF u %U(k) u

W/m2K

UV zraci u %
Stapsol Classic providno 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E32311,14
Stapsol Classic bronza 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E17201,11
Stapsol Classic sivo 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E15191,11
Stapsol Classic green 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E25181,11
Stapsol Classic Dark Blue 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E19181,12
Stapsol Classic super silver 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E26271,13
Low E
Stapsol supersilver (srebro) Green 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E45281,13
Stapsol supersilver (srebro) Dark Blue  4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E34271,14
Stapsol supersilver (srebro) providno 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E55461,18
Stapsol supersilver (srebro) Ice bule (ledeno plavo) 15 mm Argon + 4 mm Low E47341,15

Kada se izvrši analiza gornje tabele, najbolje karakteristike ima kombinacija Stapsol supersilver (srebro) providno sa dimenzijama: 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E.

Može se ići i korak dalje u analizi, pa da se izračuna odnos LT/SF. Što je bliža njegova vrednost broju 2, to su prozori kvalitetniji i imaju bolje karakteritike. Da sumiramo najbolja 4 rezultata u sledećoj tabeli:

LT u %SF u %U(k) u

W/m2K

UV zraci u %LT/SF
Float green  4 mm + 15 mm Argon + Low E poz 369461,1101,5
Stapsol supersilver (srebro) providno 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E55461,181,2
Stapsol supersilver (srebro) Green 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E45281,131,6
Stapsol supersilver (srebro) Ice bule (ledeno plavo) 15 mm Argon + 4 mm Low E47341,151.38

Vrlo je teško postići da rezultat bude blizu 2, za sada najbliže tom broju  je kombinacija Stapsol supersilver (srebro) Green 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E sa 1,6.

ZAKLJUČAK

Od prozora se traži da obezbede kvalitetan vazduh, kvalitetno osvetljenje u prostorijama, da budu energetski efikasni, da doprinose smanjivanju buke, pozitivno da utiču na ljudsko zdravlje, estetski da budu lepi i moderni. Pošto staklo zauzima veliki deo prozora (80-90%), na njemu je najveća odgovornost u ispunjavanju ovih zahteva. Problem se usložnjava time da se prozori  ne ponašaju isto u raznim godišnjim dobima, na različitim geografskim širinama, ekspozicijama, itd. Zimi je, na primer, potrebno više sunčeve svetlosti, a leti što manje, tako da je neophodno pronaći kombinaciju koja nudi najbolji kompromis.
Odgovor nije lak, mora se uključiti i nauka, potrebno je dosta znanja i ekspertize, potrebno je izvršiti mnoštvo analiza i testiranja, na koji proizvođači prozora moraju da odgvore