Komarnici

Komarnici

Šta su komarnici?

Komarnici predstavljaju dodatnu opremu kod prozora i ne prate obavezno svaki prozor. Oni pružaju zaštiti od insekata kada je prozor otvoren i proizvode se u nekoliko varijanti. Pored prozora, mogu se ugradi i na vrata, a osim što ispunjavaju svoju osnovnu funkciju, odnosno sprečavaju ulazak insekata, komarnici omogućavaju:

  •  nesmetan prolazak svežeg vazduha u prostoriju
  • nesmetan prolazak svetlosti u prostoriju
  • veliki izbor boja
  • lako rukovanje i
  • jednostavno održavanje.

Vrste komarnika

Najjeftiniji oblik komarnika je fiksni komarnik što je ustvari mreža umetnuta u aluminijumske profile koji se šrafe u štok prozora sa spoljne strane i više nemaju mogućnost otvaranja niti pomeranja sve dok se ceo komarnik ne odšrafi.

Sledeću vrstu čine rolo komarnici koji se mogu razlikovati po tome da li prozor ima roletnu ili ne. Kod prozora sa roletnom postoje elegantna rešenja gde se komarnik smešta u istu kutiju i klizi po istim vođicama sa roletnom. Kada se srola u kutiju on se ne vidi i zaštićen je od vremenskih uticaja. Drugu vrstu rolo komarnika čine oni koji se ugrađuju na prozor bez roletne ili na one koji imaju roletnu ali su one ugrađene pre komarnika te je neizvodljivo da se on smešta u njenu kutiju. Ovi rolo komarnici imaju svoju zasebnu kutiju u koju se rola mrežica i spostvene vođice po kojoj on klizi. Bravljenje ovih komarnika kad se spuste se vrši tako što se završna vođica komarnika kači za kukice pri dnu ili se otpuste stoperi u istoj. Mana ovih komarnika je što vremenom mogu da se ražabe kao i to što je kutija direktno izložena vremenskim uticajima.

Posebne vrste komarnika su one koje su namenjene balkonskim ili ulaznim vratima. Rolo komarnik može da se stavi i na vrata ali se on pokazao kao nepraktičan jer se pri svakom ulasku i izlasku komarnik mora dizati i spuštati od vrha ka dnu, a i zabravljivanje sa spoljne strane nije predviđeno za ovu vrstu komarnika. U ovom slučaju mogu se koristiti komarnik vrata koja su napravljena od aluminjumskih profila kače se malim šarkama za štok vrata, a bravljenje ide putem magneta. Mana ovih komarnika je što su prilično osteljivi i neophodno je pažljivo rukovati sa njima. Najbolja ali najskuplja varijanta komarnika za vrata su plise komarnici koji se potezima na levo ili desno otvaraju i zatvaraju. Ovi komarnici se ugrađuju zajedno sa  aluminijumskim ramom u koji su smešteni.

Održavanje komarnika

U zimskom periodu kada se komarnici ne koriste (važi za rolo komarnike) treba da se nameste u položaj otvoreno odnosno da se srolaju u kutije da ne bi došlo do smrzavanje mrežice i negativnog uticaja vremenskih nepogoda. U slučaju jakih promaja i duvanja vetra komarnici ne bi trebalo da budu spušteni jer je moguće da će doći do ispadanje mrežice iz vođica. Mrežice komarnika nikako ne treba gurati rukama. Dovoljno je čišćenje vlažnom krpom radi skidanja prašine.