Prednosti PVC-a

Prednosti PVC-a

Šta je polivinil-hlorid?

PVC ili jednostavno vinil, kako ga i najčešće zovu, je skraćeni naziv za polivinil-hlorid jednu od najkorišćenijih vrsta plastike koja se zbog svoje izuzetne prilagodljivosti i niske cene koristi u razne svrhe. Možda nekada i nismo svesni da nam se u ruci nalazi ova vrsta plastike. Polivinil-hlorid predstavlja najvredniji proizvod koji hemijska industrija može da ponudi i kao takav postao je nezamenjiv. Polovina od ukupno proizvedene količine PVC-a se koristi u sektoru građevinarstva.

Kako se proizvodi PVC?

Vinil hlorid monomer, lako polimerizuje formirajući PVC. Polimerizacija podrazumeva hemijski proces kroz koji supstanca formira dva ili više molekula, koje nazivamo monomeri. U tačno definisanim i kontrolisanim uslovima odigrava se reakcija polimerizacije u kojoj se kao krajnji proizvod dobija supstanca sastavljena od mnogo osnovnih jedinica koje se ponavljaju u strukturi.
Iz hemijske formule –(CH2-CHCl)n– se može videti da polimer polivinil-hlorida u svom lancu sadrži atome hlora. Upravo prisutni hlor je zaslužan za osobinu samogasivosti PVC-a jer uslovljava veoma visoku tačku topljenja PVC-a (tačka topljenja PVC-a je 100-260 °C).

Upotreba PVC-a

Polivinil-hlorid ima višestruku upotrebu, a zahvaljujući niskoj ceni postao je nezamenjiva sirovina koja je primenu našla u svim sferama života istisnuvši iz upotrebe sirovine koji su se godinama unazad koristili u procesu proizvodnje gotovih proizvoda. Pošto se za proizvodnju PVC-a koriste sirovine koje potiču od sirove nafte i natrijum-hlorida (kamena so), koja je u prirodi prisutna u velikim količinama i ne predstavlja izvor energije, za posledicu imamo manju potrošnju prirodnih resursa od ostalih polimera koji se masovno proizvode, a u potpunosti su derivati nafte.

Sa druge strane, PVC se veoma lako razlaže pri veoma visokim temperaturama na hlorovodoničnu kiselinu i korozivni gas koji se mogu dalje koristiti kao sirovine. Kada ovo znamo jasno je zašto je PVC osvojio tržište.
Kao što smo već pomenuli najrasprostranjeniju primenu je našao u građevinarstvu. Koristi se za proizvodnju PVC profila od kojih se proizvodi PVC stolarija, zatim za kanalizacionu i vodovodnu mrežu, za ventilacione instalacije, oluke, roletne, tapete, za izolaciju električnih kablova…
U industriji za pakovanje (kese, poklopci za tegle, falše, folije…), u medicini (epruvete, kese za različite namene, hirurške rukavice..), u automobilskoj industriji PVC je našao široku primenu u  dobrog dela unutrašnjosti automobila, pojedinih delova poput brisača, podnih prostirki i sl. Industrija igračaka, sportskih rekvizita, kreditnih kartica i svakako moramo pomenuti plastične kese koje su dostupne na svakom koraku,a istisnule su papirne kao da nikada nisu postojale.

PVC je prijatelj prirode

I dok se nekada smatralo da je PVC gorući ekološki problem, danas se sa sigurnošću može tvrditi da je to materijal koji se u potpunosti reciklira poput stakla ili papira. Jedini problem je što je kabast otpad. Zahvaljujući pronalasku i širokoj upotrebi PVC-a koji je u svim segmentima života, gde je to moguće, zamenio proizvode od drveta smanjena je potreba za sečom šuma.
Ukoliko  analiziramo samo proizvodnju stolarije jasno je da su PVC prozori i vrata zbog
  • niske cene proizvodnje,
  • dugovečnosti,
  • energetske efikasnosti,
  • lakšeg održavanja i
  • mogućnosti izbora različitih  oblika, boja, načina otvaranja
odneli apsolutnu pobedu u odnosu na stolariju od drveta. A kada uzmemu u obzir i činjenicu da nije potrebno dodatno farbanje tokom procesa eksploatacije jasno je zašto je sektor građevinarstva tako rado prihvatio PVC kao sirovinu.

Šta još trebate da znate o PVC-u?

Proces proizvodnje PVC-a mora biti izvođen u strogo kontrolisanim uslovima. Osim toga u procesu proizvodnje PVC-a koji se koristi za izradu profila dodaju se određeni modifikatori koji povećavaju otpornost materijala, ali se dodaju i odgovarajući aditivi. Pošto dodaci koji se koriste u procesu proizvodnje PVC-a su i soli teških metala od kojih je olovo i njegove soli opasno po okolinu (živi svet), veoma je bitno da se pri izradi stolarije koriste PVC profili renomiranih svetskih proizvođača kako bi u potpunosti bili sigurni da je ispoštovan proces proizvodnje. Samo u tom slučaju ne postoje posledice po živi svet. Kvalitet ispred cene!