Termički prekid kod aluminijumskih profila

Termički prekid kod aluminijumskih profila

Šta je termički prekid?

Na profilima za aluminijumske prozore i vrata razlikujemo spoljašnu i unutrašnju stranu. Spoljašna strana profila je izložena spoljnim uticajima (padavine, temperature), dok je unutrašnja strana izložena temperaturi unutar prostorije. Osnova termodinamike je da telo koje ima veću temepraturu predaje toplotu telu koje ima nižu temperaturu.
Karakteristično je kod prozorskih profila da ova predaja ide u oba smera. Leti su spoljne temperature više i toplotna energija ima pravac prema unutrašnjosti prostorije, dok je zimi obrnuto, temperatura iz zagrejane prostorije teži da izađe napolju.
Zadatak prozorskih profila je da spreče ili da značajno smanje prolazak toplotne energije kroz njih, ili drugim rečima, da učine da razlika temperatura između spoljašne i unutrašnje strane bude što manja. To se postiže time što se između njih postavlja neko telo koje ima veliki izolacioni kapacitet. To telo se naziva termički prekid.
U zavisnosti od toga da li imaju termički prekid ili ne, postoje dve vrste aluminijumskih profila:
  1. Profili bez termičkog prekida
  2. Profili sa termičkim prekidom

A.Profili bez termičkog prekida

Ovi profile nemaju značenje za energetsku efikasnost i upotrebljavaju se na mestima gde nije bitan transfer toplotne energije, kako na primer:
  • za unutrašnju stolariju
  • mesta gde ne postoji razlika u temperaturi između dve prostorije (kancelarije, garaže, podrumi, hodnici)
  • prostorije koje se ne greju.
Kod ovakvih profila postoji mogućnost pojave kondenzacije u vidu vodene pare koja se pojavljuje sa unutrašnje strane vrata i prozora.

B.Profili sa termičkim prekidom

Profili sa termičkim prekidom su aluminijumski profili koji sadrže termoizolacioni materijal poliamid između unutrašnje i spoljne strane profila.
U zavisnosti od tipa konstrukcije postoje tri tipa:
  1. aluminijumski profil sa termičkim prekidom aluminijum-aluminijum,
  2. aluminijumski profil sa termičkim prekidom aluminijum-drvo,
  3. aluminijumski profil sa termičkim prekidom aluminijum-PVC.
1. Profili sa termičkim prekidom aluminijum-aluminijum
Kod ove vrste prozorskog rama i spoljašna i unutrašnja strana je od aluminijuma, dok je između termički most od materijala nazvanog Poliamid 6.6 koji je ojačan staklenim vlaknima koje mu daju čvrstinu. Termički most se uvlači u profil specijalnim procesom u toku proizvodnje samog profila i može biti različitih dimenzija i oblika. Ukoliko je poliamid između profila širi, to je izolacija tog profila bolja.
Razlikujemo dve osnovne vrste poliamida koji se upotrebljavaju kako termički most:
  • poliamidi sa ekspandirajućom poliuretanskom masom (karakteristično za njih je da se mogu i eloksirati i plastificirati) i
  • monolitni poliamidi (mogu se samo eloksirati).
2. Profili sa termičkim prekidom aluminijum-drvo
Ovo je vrlo popularan sistem u poslednje vreme. Spoljna strana je izrađena od aluminijuma (koji može biti obrađen plastifikacijom ili eloksažom) koji pruža zaštitu od spoljašnih uticaja, dok je unutrašnja strana od drveta i daje lepotu i toplinu prostoru.
Problem kod ovih profila može da bude spoj između drveta i aluminijuma. Aluminijum i drvo nemaju iste termičke dilatacije tako da spoj između njih ne sme biti krut. Spoj mora biti takav da dozvoljava aluminijumu i drvetu nesmetano širenje i skupljanje, a istovremeno da održava blizak kontakt. Okovi i zaptivke su identični kao na klasičnim aluminijumskim prozorima i vratima.
3. Profili sa termičkim prekidom aluminijum-PVC
Kod ovih profila spoljna strana je aluminijumska, a unutrašnja je od PVC-a. Profili od PVC-a sa unutrašnje strane u potpunosti prekrivaju aluminijumski deo profila. Okov za prozore i vrata ovakvog tipa je isti okov kao i za drvene prozore i vrata, a i odgovarajući žljebovi se nalaze na PVC profilima.

Umesto završne reči

Kupci se rešavaju za nabavku aluminijumske stolarije pre svega zbog njenog lepog izgleda i kvaliteta, a naš je savet da se obavezno proveri da li ista ima termičke mostove. Termički mostovi su od izuzetne važnosti za energetsku efikasnost objekata i uštede na računima kako za grejanje zimi, tako i za hlađenje leti. Cena je naravno veoma važna, ali ona ne treba da bude najznačajnija vodilja pri kupovini. Veoma često se dešava da ono što je na početku bilo veoma povoljno, može na kraju da košta mnogo više.