Cene pvc stolarije

Cene pvc stolarije

PVC STOLARIJA

PVC STOLARIJA je danas jedan od najtraženijih proizvoda građevinarstva, i sa samom potražnjom raste i ponuda iste. Ovo je proizvod sa optimalnim odnosom cene i učinka. Obezbeđuje dobru termoizolaciju  a svojom cenom postaje lako dostupna. Ova činjenica doprinosi tome da je ovaj proizvod postao vrlo interesantan i trgovcima i svima onima koji zele brzu i laku zaradu.

CENE PVC STOLARIJE

Kao i za svu robu cena je ona koja mnogo govori o kvalitetu, poreklu, sigurnosti i pouzdanosti  proizvoda. Cene pvc stolarije na nasem tržištu variraju u rasponu od čak 300%.
Česta dilema kupaca, pogotovo u uslovima ekonomske krize je da li je bolje kupiti jeftiniji PVC prozor i za ostatak novca odraditi nešto drugo na kući ili kupiti skuplji prozor. Najzad prozor je prozor i da li tu može biti neke drastične razlike pa bi se davalo toliko više novca.
Svaki PVC prozor se sastoji od sledećih elemenata: PVC profila, čelika unutar njih, okova i stakla a bitna stavka koja se kalkuliše jeste i rad koji je uložen u proizvodnju istih.
Priča o PVC profilima kreće od komora i proizvođača istih. Često je kupcima dovoljno da im se kaže da je prozor napravljen od višekomornih profila (što više to bolje!!!!) i da je u pitanju nemački profil (!!!) i to je ono što zvuči primamljivo i što kupce treba da uveri  da nema potrebe da se daje veliki novac za prozor.
Razlika u kvalitetu profila potiče pre svega iz mase od koje se profil pravi.
Postoje profili koji nastaju recikliranjem stare plastike i oni koji se dobijaju iz praha, razlika je značajna i vidi se pre svega u boji a zatim i u ponašanju profila pri promeni klimatskih uslova (gde beli  prozor menja boju u žuto na suncu), dodavanjem olova u reciklirane profila pojačava se njihova kompaktnost jer ona nije potpuna kao kada se profili ekstrudiraju iz praha. Druga bitna razlika u profilima jeste ona u debljini zida profila. Profil je u preseku izdeljen komorama odnosno pregradama u samom profilu, debljina tih pregrada diktira i njegovu termoizolacionu sposobnost. Dakle uzalud su komore kada ukupna debljina plastike je tanka.
Čelik je sledeći faktor koji utiče na formiranje cene PVC prozora. On služi kao potpora pvc profilima, daju im čvrstinu i obezbeđuju stabilnost i manju podložnost vremenskim uticajima. Čelik je nešto što se ne vidi u finalnom proizvodu i tu su moguće značajne manipulacije u formiranju cene. Najbolju statičnost nudi čelik koji je kutijastog oblika i debljine 2mm. Ako se stavi tanji čelik, čelik koji u obliku L profila ili se uopšte i ne stavi dolazi se do značajne uštede u kalkulaciji te je takav prozor moguće ponuditi po značajno nižoj ceni a da krajnji korisnik ne primeti razliku.
Treći faktor koji određuje cenu jeste okov. Okov je mehanizam koji pokreće prozor. Postoje takođe skuplji i jeftiniji okovi na tržištu. Različiti okovi nisu kompatibilni između sebe, te se može desiti da se mehanizam na prozoru pokvari a ne postoji mogućnost nabavke rezervnih delova na tržištu Srbije (ovo je slučaj kada se kupuje gotova stolarija). Čak i kad se kupuje prozor sa kvalitetnim okovom moguće je izostaviti mnoge delove okova kao što s pomoćne šarke, skrivene žabice, zadnji zatvarači itd, gde kupac ne može da primeti da prozoru nešto nedostaje jer on se otvara i zatvara sasvim normalno. U ovim slučajevim nedostatak se primećuje u zimskim i vetrovitim uslovima kada kupac shvata da prozor ne dihtuje i ne može da se prešteluje da bi bolje dihtivao jer ne postoji okov koji ide u krug prozora.
Četvrti faktor koji diktira cenu jeste staklo. U formiranju cene stakla odnosno termopana koji se montira u okvire prozora mogu se postići smanjenja troškova ukoliko se npr. ne stavi butil traka na spoju aluminijumske lajsne i stakla čija je funkcija bolje zaptivanje stakla, ili se ne stavi silca gel koji ima funkciju izvlačenja vlage iz termopana… Nuđenje niskoemisiomog stakla u standardnom paketu PVC prozora ne objašnjava da li je u pitanju meki niskemisioni film (koji je značajno jeftiniji i skloniji grebanji i gubitku svoje funkcije) ili je u pitanju tvrdi film koji ima bolji koeficijent toplotne provodoljivosti.
I kao poslednji faktor formiranja cene PVC prozora jeste oprema i radna snaga koja je stvara. Ukoliko se prozor izrađuje uz pomoć hobi mašina od strane nekvalifikovanih radnika bez iskustva čija je plata naravno mnogo manja a koji u velikom broju slučajeva rade neprijavljeni u neregistrovanim firmama koje nisu opterećene nametim države, ne plaćaju poreze i takse a samim tim i ne garantuju svojim imenom i reputacijom, možete očekivati nižu cenu prozora.

GDE TREBA KUPOVATI PVC STOLARIJU?

Pre svake odluke o kupovini pogotovo kapitalnih dobara kao što je stolarija neophodno je dobro se raspitati o preduzeću od kojeg se kupuje.
Raspitati se o njihovoj dužini postojanja, iskustvima drugih kupaca, renomeu, da li je preduzeće proizvođač ili samo trgovac (u ovom slučaju se raspitati da li u slučaju kvara prozora ima stručne ljude koji bi kvar otklonili), koje profile koriste, da li daju garanciju itd.
Najsigurnija kupovina je ona od proverenih preduzeća sa dugom istorijom poslovanja, koja imaju sopstvenu proizvodnju jer  su uvek u mogućnosti da odgovore i na nepravilnosti, kvarove, zamenu delova, koja se teritorijalno nalaze blizu jer će brže izaći na teren i naravno od onih koji nude pismenu garanciju sa fiskalnim računima koji svedoče da je preduzeće registrovano u privrednom svetu.
S obzirom da ne postoji pravna zaštita kupaca niti regulisano tržište kvaliteta u našoj zemlji sam kupac je primoran da se ponaša sa pažnjom i oprezom kada je u pitanju investicija kao što je pvc stolarija.