Energetska efikasnost objekata

Energetska efikasnost objekata

Energetska efiksnost u funkciji održivog razvoja

Danas je energetska efikasnost u svetu prepoznata kao najjeftiniji i najbrži način postizanja ciljeva održivog razvoja. Sa uštedom energije postiže se energetska sigurnost jer smanjena potrošnja energije čini nas manje osetljivim na promene cena energije i njene nestašice. Ujedno smanjuje i zagađenje i tako direktno utiče na poboljšanje uslova živote. Istovremeno doprinosi većoj konkurentnosti proizvodnje što vodi otvaranju novih radnih mesta te tako podiže životni standard.

Građevinarstvo je oblast u kojoj se troši 40% od ukupne potrošnje svetske energije i sirovina, što dalje znači i najveći uzročnik emisije ugljen-dioksida i drugih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Te iz svega ovoga sledi  da su najveći potencijali za ostvarenje uštede energije upravo u građevinarstvu.

Zelena gradnja

Taj potencijal se samo delimično koristi jer praksa zelene gradnje kao i zakonski propisi o energetskoj efikasnosti, podrazumevaju samo novogradnju i veće rekonstrukcije. Osim ovoga zelena gradnja je predmet intenzivne sertifikacije koju sledi sve izraženija komercijalizacija i ekomanipulacija. Stiče se utisak da se nameće trka za energetskim poenima i tako se sve više udaljava od suštine održivosti te promoviše pomodarski i površan pristup zelenoj gradnji.

Istinski lideri u energetskoj efikasnosti uviđaju da je najveći potencijal uštede u postojećem fondu zgrada i ukazuju na potrebu energetske obnove istog. S obzirom da se te uštede mogu ostvariti relatvno malim i jeftinim zahvatima, energetska obnova dobija još više na značaju. Programi Evropske unije za postizanje energetske efikasnosti fokusiraju se posebno na postojeći fond zgrada i u okviru njega stambeni sektor zbog njegovog ogromnog potencijala.  Naglasak se stavlja na sistematsku i sveobuhvatnu obnovu postojećeg fonda zgrada sa ciljem poboljšanja njihovih energetskih svojstava.

Statistike pokazuju da u našoj regiji, a sa naglaskom na stambeni sektor, domaćinstva troše tri do pet puta više energije nego u zemljama Evropske unije što predstavlja ne samo veliki gubitak energije nego i veliku prepreku na putu evropskih integracija.

Šta je energetski efikasan objekat?

Energetski efikasna kuća je ona koja je maksimalono efikasna, ne samo u pogledu potrošnje enrgije i smanjenja zagađenja, nego i u zaštiti zdravlja i komfora stanara. Planiranje termičkog statusa objekta je veoma važno jer je u direktnoj vezi sa potrošnjom energije i zagađenjem i ima za cilj poboljšanje celokupnog dizajna objekta, a naročito sistema za zagrevanje, hlađenje i provetravanje objekta što će dalje eliminisati praksu koja za rezultat ima tzv. „bolesne građevine“. To su građevine koje osim termičke neugodnosti prouzrokuju različite tegobe od alergija do težih hroničnih oboljenja.

Energetskom obnovom starih kuća i zgrada naročito onih koje su građene pre 1980. godine, moguće je postići uštedu u potrošnji toplotne energije od preko 60 odsto. Najveće uštede mogu se postići zamenom prozora  (kvalitetna pvc i aluminijumska stolarija)  i poboljšanjem izolacije celokupne spoljne fasade.  Dodatna ulaganja u tremičku izolaciju pri obnovi već dotrajale fasade kreću se u ukupnoj ceni sanacije fasade od 20 do 40 odsto, što daje povoljne ekonomske rezultate i dugoročne uštede. Pre nego što se instaliraju sistemi za snabdevanje energijom neophodno je razmotriti sve aspekte energetski efikasne zgrade u cilju smanjenja energetskih opterećenja.

Izbor adekvatnog sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije u zgradama treba prilagoditi potrebama  lokacije, funkciji zgrade i tehničkim mogućnostima, a ispred svega mogućnostima i željama investitora. Međutim ne treba žuriti sa novim i skupim tehnologijama. Kuća je sistem, i umesto nastojanja da se obezbedi dodatna energija iz obnovljivih izvora, potrebno je najpre fokusirati se  na smanjenje potrebe za energijom iz konvencionalnih izvora.

Kako smanjiti energetske gubitke?

Istina je da se zgradarstvu često zanemaruju osnovne stvari kao što su energetski efikasni prozori, kućni aparati, zaptivanje, izolacija, hladni krov i pasivni solarni koncept koji koristi elemente u eksterijeru i enterijeru. Gubitak toplote, tj. energije se može umanjiti za 40 odsto na jdenostavan način zapušavanjem rupa, pukotina, procepa i drugih otvora na omotaču kuće. Nažalost ova jednostavna rešenja se ne promovišu jer nisu profitabilna.

Sistematska i sveobuhvatna energetska obnova mora biti prilagođena pojedinačnim potrebama u svakom sektoru zgradarstva, poželjno je da koristi iskustva drugih uz potreben modifikacije ali je najvažnije da postoji  dobro rarađen model subvencija na državnom i lokalnom nivou. Model za postizanje nergetske efikasnosti mora da poštuje osnovni postulat održivog razvoja, a to je: društvena, ekološka i ekonomska opravdanost. Da bi obnova zaživela neophodno je sledeće:

  • Jednostavna administracija sa detaljnim informacijama o troškovima i zagarantovanim naknadama.
  • Jednostavan i standardizovan energetski pregled za domaćinstva koji otklanja nedoumice i prmoviše poštenu raspodelu sredstava.
  • Slobodan izbor kod načina obnove, kao i njenog obima i izvođača.

Ovakav program bi bio lako primenjiv i u našoj zemlji , ali za prvu fazu energetske obnove nije neophodan jer je većina naših kuća bez fasade, a za njih nije potreban nikakav energetski pregled, jer je na prvi pogled jasno da kuća bez fasade ne može biti energetski efikasna.

Ozbiljne firme iz oblasti građevinarstva čuvaju energiju

Zelena ili čista energija iz obnovljivih izvora (sunce, vetar i vodene struje) je rešenje koje istovremeno rešava dva problema: nestašicu energije i zagađenje. Međutim odgovorno delovanje treba preusmeriti prvenstveno na smanjenje potrebe za energijom iz konvencionalnih izvora, jer je najzelenija ona energija koja nije upotrebljena.