Istine i zablude o PVC stolariji

Istine i zablude o PVC stolariji

Polivinil-hlorid (ili skraćeno PVC) je materijal koji ima široku primenu u mnogim proizvodima, između ostalog i u oblasti građevinske stolarije, gde beleži veoma visoku upotrebu. PVC prozori i vrata su daleko najzastupljeniji u odnosu na druge vrste kao što su drveni ili aluminijumski prozori. Zašto je to tako? Odgovor je jednostavan – oni imaju velike prednosti u odnosu na njih. Najveća prednost je njihova cena, ali bilo bi greška da se kaže da je to i jedina njihova prednost. Za najnižu moguću cenu, u odnosu na druge vrste stolarije, dobija se mnogo toga.

Izolacija

Danas je energija skupa, ona se troši zimi za zagrevanje, ali troši se i leti za hlađenje prostorija. Troškovi su veliki, treba ih smanjiti, a izbor dobrih PVC prozora u tome pomaže. Prozori novije generacije imaju mali koeficijent prolaska toplote (U koeficijent) i dobra izolaciona svojstva. Ranije se smatralo da se kroz prozore i vrata gubi oko 30-50% energije, ali danas se taj procenat sveo na 20%, a kod niskoenergetskih i pasivnih kuća i manje. Način proizvodnje PVC ramova, koji su glavni, sastavni deo je takav da se oni “izlivaju”, da su uglovi i spojevi zavareni, tako da ne propuštaju ni vazduh ni vlagu. Topli vazduh ostaje unutar prostorije zimi, a hladan tokom leta što ima za posledicu manje rada grejnih tela i klima uređaja. Osim toga, ovi ramovi imaju komore koji su puni sa vazduhom koji je sam po sebi veliki izolator. Broj komora je najčešće šest ili sedam.  Stakla su dvostruka ili trostruka, između njih je vazduh ili neki plemeniti gas (argon) koji ima mali koeficijent prolaska toplote. I sama stakla nisu kao pre nekoliko decenija, radi se o specijalnim IZO staklima koji sami po sebi utiču na bolju izolaciju.
Kada se kaže izolacija, ne misli se samo na toplotnu izolaciju, nego i na akustičnu izolaciju. Buka je po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji zagađivač okoline, ona utiče na  psihološko i fizičko stanje čoveka, tako da je potrebno eliminisati je što je više moguće. Stolarija novije generacije, smanjuje buku za 30 -40 decibela (dB).
I kod aluminijumske stolarije su izolaciona svojstva podignuta na vrlo visok nivo, ali kod njih je cena koštanja daleko veća od cene PVC stolarije, ako se postavi odnos šta se dobija sa cenom, može se reći da se ne dobijaju toliko bolje karakteristike.

Izdržljivost i trajnost

PVC (polivinil-hlorid) je plastična masa za koju je karakteristično da ne truli, ne korodira, ne ljušti se, ne bubri pod dejstvom vode i vlage, insekti i mikro-organizmi joj ne mogu ništa, ne savija se pod dejstvom vetra i mehaničkih udara. Otpornost na mehaničke udare se može još više pojačati upotrebom metalnih pojačanja u vidu poluga, štangli, specijalnog sigurnosnog okova, ukoliko se radi o prozorima i vratima koji moraju da zadovolje neke posebne bezbednostne potrebe. Kao logična posledica ovakve izdržljivost, vek trajanja PVC stolarije je veoma veliki, posebno kada se uporedi sa cenom koštanja. Dobro održavani prozori i vrata mogu da traju i do 3 ili 4 decenije.
Kada se priča o uticaju meteoroloških uslova, mora se istaći da PVC nije konstantan u odnosu na sunčevo zračenje. UV zračenje mu ne smeta, ali ono deluje na postepeno gubljenje boje tako da posle nekog vremena stolarija od polivinil hlorida dobija žućkastu boju. Na kraju, pojačana izloženost na sunčeve zraka može dovesti i do pucanja materijala, tako da je potrebno povremeno i redovno farbanje. Naravno, nije potrebno da se farbanje izvodi svake godine, kao kod drvene stolarije, ali nije na odmet jednom u 5-6 godina dohvatiti se četke.

Jednostavna reciklaža

PVC stolarija može da traje dugo, ali na kraju ipak dođe vreme kada gubi svoja svojstva i mora da se zameni. Odlaganje ovih proizvoda može da bude i problem i prednost. Problem je ako se odlaže na deponijama, polivinil-hlorid nije biorazgradiv, tako da mogu da se stvore velike naslage istrošenih proizvoda od PVC-a koji zatrpavaju mesto odlaganja. Prednost je ako je razvijen sistem reciklaže. PVC može da se reciklira više puta i da se upotrebljava za nove prozore i vrata ili neke druge proizvode. U nekim razvijenim zemljama postignut je procenat oko 25% recikliranog dela u novim prozorima. Teškoća je razviti efikasan sistem prikupljanja dotrajalih proizvoda,posebno je to teško u našoj zemlji gde se pokušava više decenija, ali se ne uspeva. Nadamo se da će u bližoj budućnosti reciklaža, ne samo PVC proizvoda, zaživeti i kod nas.

Otpornost na vatru

Stariji prozori od pre nekoliko decenija nisu imali veliku otpornost na požare i na visoke temperature. Vatra ih je relativno lako zahvatala, a dodatni problem je bilo oslobađanje dioksina koji je izuzetno toksičan materijal, i ugljen monoksida. Države su donele veoma stroge zakone, koje su proizvođači maksimalno ispoštovali tako da su nove generacije proizvoda od ovog materijala izuzetno otporne na visoke temperature i na vatru.

PVC ne uništava prirodne resurse

Vinilna smola koja se koristi za proizvodnju polivinil hlorida se dobija od obične soli i prirodnog gasa ili nafte. Ali potrošnja nafte i gasa za njegovu proizvodnju uopšte nije velika, u celom svetu se za proizvodnju PVC-a godišnje potroši oko 0,3% ovih resursa.
Osim toga PVC je energetski efikasan, pruža dobru izolaciju, ne utiče na stvaranje efekta staklene bašte, traži vrlo malo održavanja i veoma je trajan. Koliko za upoređivanje, za proizvodnju PVC prozora troši se oko jedne trećine energije od one potrebne za proizvodnju istih aluminijumskih.