Nepravilni PVC prozori

Nepravilni PVC prozori

PVC prozori

Jedna od velikih prednosti PVC prozora je njihova mogućnost da se proizvode u gotovo svim mogućim pravilnim i nepravilnim oblicima i dimenzijama, a da se njihova cena ne povećava znatno. To je moguće zbog velike fleksibilnosti PVC ramova prilikom njihove obrade. Jedini ograničavajući faktor je način otvaranja, i o tome treba da se vodi računa pri konstruiranju nepravilnih prozora.

Vrste nepravilnih prozora

Okrugli PVC prozori

Okrugli prozori mogu da budu fiksni ili da se gornja polovina prozora otvara „na kip“ prema dole. Postoje i dvokrilni prozori sa standardnim otvaranjem gde se krila otvaraju jedno prema drugom u sredini.

Lučni prozori

Lučni prozori daju poseban vizualni izgled fasadma. Najveću primenu imaju kod ulaza u velike javne zgrade. Postoji nekoliko vrsta lučnih prozora:

  • segmentni lučni prozori,
  • pravilni lučni prozori,
  • „korbbogen“ prozori.

Segmentni lučni prozor

Kod ovih prozora visina luka je manja od polovine njegove širine. Ako želimo da se segmentni lučni prozor otvara standardno i na kip, minimalne dimenzije moraju biti:

  • širina: 750mm,
  • visina do početka luka: 650 mm,
  • ukupna visina: 750 mm,
  • najmanja visina segmentnog luka: 100 mm.

Pravilni lučni prozori

Ovi prozori moraju da imaju visinu luka koja je jednaka polovini njegove širine, tako da se PVC profili savijaju iz jednog komada. U ovom slučaju nije potrebno variriti lučni deo sa vertikalnim PVC profilima. Pravilni lučni prozori mogu da budu jednokrilni ili dvokrilni. Ukoliko se od prozora traži da se otvara standardno ili otklopom, minimalne dimenzije moraju da budu:

  • širina: 800 mm,
  • visina do početka luka: 550 mm,
  • ukupna visina: 950 mm.

Kosi prozori

Kod kosih PVC prozora treba voditi računa o limitima koje se javljaju pri njihovoj izradi.
Ukoliko se želi kosi prozor koji se otvara i standardno i na otklop (kip), ugao na gornjoj kosini mora da bude maksimalno 50 stepeni. Kod tog ugla frezom se mora obraditi štok debljine 4 mm i dužine 120 mm, kako bi se taj prozor mogao otvarati kipovanjem.
Kod mnogo kosih prozora, kosina se zatvara pomoću prečke, tako da prozori dobijaju izgled standardnih pravouganih prozora.

Trouglasti prozori

Ne koriste se tako često, ali ako se dobro uklope daju neverovatno dobar izgled fasadi. Prilikom izrade kod njih treba znati da krajnji donji ugao produžuje dužinu rezanja profila. Veličinu tog ugla treba podeliti sa dva i na taj način se dobija ugao rezanja koji daje optimalne rezultate. Tu dužinu stranice je nemoguće zavariti, pa se primenjuje tz. varenje „na hladno“ gde se koristi lepak.

Umesto zaključka

Ukoliko su vam potrebni prozori nepravilnih oblika i nestandardnih dimenzija najbolje je odlučiti se za PVC. Moguća je izrada nestandardnih prozora i od drveta i aluminijuma, ali tehnološki proces kod njih je značajno složeniji i cena veća nego kod PVC profila. I kod samih proizvođača PVC stolarije postoje razlike, nisu sve firme sposobne da proizvedu kvalitetne nepravilne prozore. Prozori nepravilnih oblika mogu predivno da izgledaju, ali ukoliko nisu dobro napravljeni neće da ispunjavaju sve one zahteve koje se zahtevaju od savremenih prozora pre svega u energetskoj efikasnosti, izolaciji, lakoći održavanja i izgledu.
Zato, dobro se raspitajte kod koga ćete nabaviti vaše prozore.