Osnovni elementi pvc prozora

Osnovni elementi pvc prozora

Profili

Štok obezbeđuje vezu prozora sa zidom. Zajedno sa vezom krila međusobno i vezom krila međusobno i vezom krilo-ram najveći je izvor toplotnih gubitaka produvavanjem. Sve se ređe danas u praksi sreće izrada prozorskih otvora sa zubom, a upravo ovakva ugradnja uz dodatke raznih zaptivki može bitno da smanji produvavanje i toplotne gubitke kroz vezu prozor – zid.
Toplotni gubici kroz vezu krilo-krilo ili krilo-ram nastaju usled loše izrade prozora.
Kada se za izradu prozora koristi drvo koje nije postiglo stalni procenat vlage, pa kasnijim sušenjem zazori postaju mnogo veći od projektovanih u toku proizvodnje izrada elementa nije dovoljno precizna, tolerancije su suviše velike, korišćenje zaptivke (dodatni elementi) nisu dovoljno kvalitetne da odgovore stalnim promenama klimatskih uslova, brzo gube svoje prvobitne osobine, a time i funkciju.
Od bitnog je značaja za toplotne dobitke kroz prozor i učešće prečki u ukupnoj površini prozora jer direktno utiče na veličinu zastakljene površine. Pri izboru prozora koji su predviđeni da budu kolektori sunčevog zračenja i ovaj parametar treba uzeti u obzir.

Okovi

Okovi su elementi koji omogućuju pravilno funkcionisanje prozora. U cilju smanjenja toplotnih gubitaka i dobitaka putem produvavanja kroz vezu krilo-krilo i krilo-ram, okovi treba da obezbede njihovo dobro naleganje i čvrst spoj kada je prozor zatvoren.
Kao i prozori zaptivke se prave od različitih vrsta materijala i bitno utiču na funkciju prozora. PVC prozori najčešće ugrađivani u stambenim zgradama uglavnom se prave sa zaptivkama od gume. Usled lošeg kvaliteta gume neke zaptivke gube funkciju i time znatno pogoršavaju izolacione karakteristike prozora.

Staklo

Na toplotni bilans prozora staklo utiče dvojako. Usled velikog koeficijenta prolaza toplote ono je zimi mesto velikih toplotnih gubitaka, a zajhvaljujući providnosti je veliki izvor toplote i zimi kad je to poželjno, ali i leti kada je to sa apekta komfora ljudi neprihvatljivo. Staklo, kao i neke druge prozirne plastične materije ima osobinu da prenosi elektromagnetne talase samo određene talasne dužine dok je za ostale neprovidno. Sunčevo zračenje stiže do nas u vidu talasa čija je talasna dužina u opsegu 0,28mm – 3,0 mm, od kojih vidljivi deo spektra čine talasi dužine 0,38-0,76 mm. Zračenje talasne dužine manje od 0,4mm zove se ultraljubičasto , a veće talasne dužine od 0,8mm naziva se infracrveno i čovek ga oseća kao toplotu. Treba naglasiti da tela na niskim temperaturama zrače upravo talase velikih dužina.