Provetravanje prostorija

Provetravanje prostorija

Zdravstveno stanje stanara, komfor stanovanja i racionalnost u potrošnji energije su osnovni ciljevi savremene arhitekture i tzv. „zelene gradnje”. Ventilacija stambenih i poslovnih prostorija igra veoma važnu ulogu u ostvarivanju ovih ciljeva. Kolika je važna govori i to što se još u fazi projektovanja zgrada planira način provetravanje. Smatra se da su potrebe za vazduhom oko 25 m3/h do 35 m3/h po čoveku.

Neophodnost i značaj provetravanja prostorija

Ukoliko se provetravanje ne vrši redovno i na pravi način, u prostorijama će vladati nezdrava atmosfera, vazduh je ispunjen neprijatnim mirisima, isparljivim supstancama i opasnim gasovima, kao što je CO2 (ugljen-dioksid) , u nekim slučajevima i CO (ugljen-monoksid), koji uzrokuju pospanost, umor, gubitak koncentracije, a u težim slučajevima i nesvestice kod ljudi koji se duže vreme nalaze u tim prostorijama.
Sa slabom cirkulacijom vazduha je povezana i povišena kondenzacije i zasićenje vazduha vodenom parom, što je povoljna sredina za razvoj raznih gljivica (plesni i buđi), koje su posebno opasne za plućne i srčane bolesnike, kao i za malu decu koja su osetljivija i pripadaju grupi ugroženoj od pojava alergija i bolesti.

Vrste provetravanja prostorija

Postoje tri osnovna načina ventilacije prostorija:
 1. Prirodna ventilacija
 2. Klimatizacija
 3. Ventilacija kroz zatvorene prozore

Prirodno provetravanje

Prirodno provetravanje se vrši jednostavnim otvaranjem prozora, pri čemu se koristi elementarni fizički princip strujanja vazdušnih masa koje imaju različite temperature i gustine. U unutrašnjosti prostorija se nalazi topao vazduh, a vani je hladniji, i ova dva stanja teže da se izednače i da se pomešaju.
Kod prirodne ventilacije dobra strana je to što se ne koristi dodatna energija. Mana je što se samim otvaranjem prozora vrši nekontrolisana cirkulacija vazduha koja dovodi do velikog i neželjenog pada temeperature. Zimi se prirodno provetravanje ne preporučuje, posebno u veoma hladnim oblastima zbog mogućih kvarova okova i zaptivača.

Veštačko provetravanje – klimatizacija

Ovde spadaju razne vrste klima uređaja, manji i veći sistemi koji su namenjeni  za male, srednje ili velike objekte. Na ovaj način se u prostorijama ubacuje kontrolisana količina vazduha. Mana ovih sistema je velika potrošnja električne energije, kao i dodatni troškovi za filtere i izgradnju ventilacionih kanala. Još jedan nedostatak je potreba za stalnim održavanjem, koje nije ni malo jeftino. Ukoliko se klima uređaji ne održavaju kako treba (na primer ako se ne menjaju ili ne čiste filteri na vreme) povećava se mogućnost pojave štetnih klica u vazduhu preko kojih se šire razne alergije i bolesti.

Provetravanje kroz zatvorene prozore

Sistem provetravanja kroz zatvorene prozore je relativno nov koncept koji je nastao u SAD. Primenjuje se na sve vrste prozora – drvene, PVC i aluminijumske.
Princip rada je sledeći: u izolaciono ili termoizolaciono staklo ugrađuje se ventilacioni profil nazvan  regulator provetravanja. Ugradnja je jednostavna sa tim da je termoizolaciono staklo manje visine za oko 60-80 mm od standardnog. U taj otvor se smešta ventilacioni uređaj koji se jednim delom vezuje za termoizlaciono staklo sa odgovarajućim zaptivačem, a drugim delom za žleb drvenog, plastičnog ili aluminijumskog rama. Upravljanje se vrši ručno, preko ručice, ili preko poluga i kanapa ako su prozori visoko. Na ovaj prozor se dodatno može ugraditi i komarnik kao zaštita od insekata.
Postoji više razloga zašto se sistem provetravanja kroz zatvorene prozore sve više koristi, posebno u velikim javnim zgradama, kako što su bolnice, škole ili poslovne zgrade:
 • provetravanje je ekonomično pošto se ne koriste uređaji poput ventilatora koji koriste električnu energiju
 • troškovi održavanja su veoma niski
 • ventilacioni profil i regulacioni uređaj se lako čisti.
 • nema promaje kao kod prirodnog provetravanja.
 • nema kondenzacije vodene pare na unutrašnjim staklima pošto intenzivnom cirkulacijom, vlaga sa unutrašnje strane se odstranjuje veoma brzo
 • postoji mogućnost montaže ispod i iznad stakla
 • primenljivo rešenje za velike staklene površine
 • osim ventilacije, ovi sistemi obezbeđuju i veoma dobru zvučnu izolaciju.