Trendovi kod proizvodnje PVC prozora

Trendovi kod proizvodnje PVC prozora

Proizvođači PVC stolarije stalno osluškuju zahteve svojih kupaca i prate trendove na tržištu kako bi mogli brzo i efikasno da reaguju sa ponudom novih i poboljšanih proizvoda. Timovi stručnjaka i inženenjera neprekidno rade na novim inovacijima i poboljšanjima. Kao rezultat toga kontinuirano se izbaciju nove generacije PVC prozora i vrata koje su znatno naprednije od svojih prethodnika.
Vodeći trendovi u poslednjih nekoliko godina su sledeća tri:

  • Razvoj novih ćelijskih (celular) PVC ramova
  • Pojačan fokus na estetici i stilu prozora
  • Upotreba automatizacije i daljinskog upravljanja

Razvoj ćelijskih PVC prozora

Ovi prozori su razvijeni kao rekacija na zahteve kupaca koji su tražili drvene prozore otporne na truljenje. Ćelijski prozori se proizvode posebnim tehnološkim procesom od polivinil hlorida (PVC-a) gde su ulazne komponente čvrste, za razliku od ekstrudiranih PVC ramova gde su one praškaste. Ćelijski ramovi se razlikuju od ekstrduranih po tome što imaju unutrašnju penastu ili ćelijsku strukturu. Kao rezultat ove penaste koesiztencije ćelijski ramovi mogu da se seku i oblikuju slično drvenim letvama, sa tim da su izbegnuti nedostaci koji se javljaju kod drveta, kao što je pucanje, truljenje, krivljenje i brzo propadanje pod uticajem vlage.

Veći akcenat na estetici

Proizvođači PVC stolarije sve više i više se fokusiraju ka unapređenju estetskih kvaliteta prozora i razvijanje stilova, njihovoj fleksibilnosti, otpornost na sunčeve zrake kao i kvalitetu boja.
Da bi odgovorili na ove sve strože zahteve tržišta, kompanije su razvili prozore koji su proizvedeni od  ojačane staklene plastike, poznatije pod imenom fiberglas. Fiberglas se proizvodi od ojačanog epoksida, termoplastike i specijalnih smola koje sadrže staklena vlakna. Ovaj materijal ima visok stepen otpornosti na zatezne i sabijačke sile, i može vrlo lako da se oblikuje u bilo koji oblik. Vole ga arhitekte i dizajneri stolarije zato što njime mogu da puste mašti na volju i da kreiraju izuzetno uspešne estetske proizvode, a da funkcionalnost prozora pri tome ne trpi.

Upotreba automatizacije i daljinskog upravljanja

Daljinsko upravljanjei automatizacija postaje sve više i više popularnija i zastupljenija u svim sferama života, pa tako i kod novih generacija prozora. Savremeni prozori se prodaju zajedno sa integrisanim sistemima koji dozvoljavaju korisnicima da ih otvaraju, zatvaraju i regulišu protok vazduha i svetlosti pomoću daljinskog uporavljača (upravljanje može da bude integrisano i sa tendama).

Korak dalje je automatizacija prozora koji dolaze zajedno sa senzorima i mikročipovima. Senzori mogu da javljaju da li su prozori otvoreni ili zatvoreni, mogu da mere kolika je količina svetlosti, ta se informacija šalje računaru koji je isprogramiran da propušta samo određenu količinu. U njegovom softveru se obrađuje koliko je potrebno da se prozori otvore ili zatvore, i ta informacije se realizuje tako što mali elektromotori pomeraju prozore. Ovakvi prozori (koji mogu da budu fasadni, krovni, itd) mogu da se sretnu na velikim i važnim objektima kao što su hoteli, državne zgrade, tržni centri, soliteri i slično.

Postoji opcija da se instalira sopstveno napajanje električnom energijom preko sunčevih panela, i na taj način prozori mogu da budu samostalni. Još jedna  opcija je integracija sa alarmima i drugim bezbednosnim sistemima u cilju pobolšanja bezbednosti objekta.

Umesto zaključka

Možda sve ovo prosečnom domaćinstvu kod nas izgleda kao naučna fantastika, ali poznato je da inovacije kad tad dođu i na naše područje, tako da nije na odmet da se prati šta se sve dešava u svetu PVC prozora.