PVC prozori i njihov uticaj na energetsku efikasnost

PVC prozori i njihov uticaj na energetsku efikasnost

Značaj prozora

Ukoliko posmatramo objekat, kuću ili stambenu zgradu kao celinu možemo zaključiti, da u termičkom pogledu, prozori predstavljaju slabu tačku fasade. Ukoliko su stari, dotrajali ili lošeg kvaliteta proizvodnje i ugradnje predstavljaju mesta najvećih energetskih gubitaka. Svaka tačka dodira prozorskih elemenata kao što su spojevi krila i rama ili samih krila, kao i zida i prozora predstavljaju potencijalna mesta za rasipanje energije.

Osim toga, staklo je loš izolaciono toplotni materijal i predstavlja mesto najvećih toplotnih gubitaka. Čak 30% svih energetskig gubitaka se ostvaruje kroz staklo, pa su transmisioni gubici prozora veliki. Transmisija podrazumeva razmenu toplote kroz građevinski omotač zgrade mehanizmom prolaza toplote, koji se karakteriše preko koeficijenta prolaza (prolaženja) toplote U (W/m2K).

Međutim, stari, nekvalietetni ili loše ugrađeni prozori ostvaruju osim transmisionih i ventilacione gubitke koji se javljaju kao posledica slabe zaptivenosti, oštećenja na ramovima i svim ostalim nekvalitetnim mestima.

Ukoliko uzmemo u obzir navedeno možemo doći do zaključka da se do povećanja energetske efikasnosti objekta, vezane za prozore može doći:

  • smanjenjem ventilacionih gubitaka i
  • smanjenjem transmisionih gubitaka.

Kako smanjiti energetske gubitke prozora?

Najjednostavniji, najlakši i najsigurniji način je zamena dotrajalih prozora novim koji imaju značajno bolje karakteristike od starih. Međutim često raspolažemo sa ograničenim materijalnim sredstvima i nismo u mogućnosti da uradimo zamenu stolarije. U tom slučaju je potrebno pokušati da se poboljšaju karakteristike postojećih prozora.

Ventilacioni gubici se mogu znatno smanjiti kvalitetnim popravkama i zaptivanjem kritičnih mesta na postojećim prozorima.

Transmisioni gubici se mogu smanjiti povećenjem koeficijenta prolaza toplote U (W/m2K) na neki od sledećih načina:

  • Pošto je stara stolarija obično dvostruka, onda zamenom jednog ili oba stakla izolacionim staklom.
  • Ugradnjom niskoemisionih stakala umesto postojećih.
  • Ugradnjom dodatnog krila na postojeći prozor.
  • Ugradnjom specijalnih folija koje imaju ulogu da zamene dodatno staklo.

Naravno ovo sve važi za prozore na kojima su popravke moguće.

PVC prozori

Ukoliko ste se odlučili za zamenu starih prozora sa ciljem poboljšanja energetskih karakteristika objekta, onda je naša preporuka svakako ugradnja PVC prozora. Apsolutno dominantan građevinski element u primeni, svojim izuzetnim karakteristika i konkurentnom cenom je preuzeo primat na tržištu.

Treba napomenuti da je najjednostavnije posao ugradnje prozora raditi na objektima u izgradnji. Tada se vodi računa o klimatskoj oblasti i lokaciji gde se objekat gradi i u skladu sa tim određuje orjentacija i veličina prozora, ali i planiraju zaštitni elementi prozora.

Kod zamene prozora na ranije izgrađenim objektima ograničeni smo već urađenom orjentacijom i na taj segment ne možemo uticati, ali možemo izabrati kvalitetan PVC profil, okov i staklo, kao i pouzdanu firmu koja će ceo proces demontaže i montaže uraditi kvalitetno i profesionalno, tako da kao krajnji rezultat izvedenih radova imamo povećanje energetske efikasnosti objekta.

Osim toga, ukoliko ne postoje zaštitni elementi prozora poput roletni, kapaka, žaluzina obavezno predvideti u sklopu zamene starih prozora i njihovu ugradnju. Funkcija svih ovih elemenata je dvostruka:

  • da smanje neželjene toplotne dobike i
  • da smanje neželjene toplotne gubitke.

I svakako treba naglasiti da PVC prozori ispunjavaju sve zahteve energetske efikasnosti uz važan uslov savrmenog čoveka, a to je da estetika objekta bude na zahtevanom nivou.

Karakteristike PVC prozora

Veličina, orjentacija i osobine PVC prozora se usklađuju sa njihovom namenom. Ugrađena stakla treba da propuste što više sunčevog zračena, a istovremeno da toplotni gubici budu svedeni na minimum.

U zimskom periodu PVC prozori treba da prikupe što više solarnog zračenja, a tokom letnjih meseci mora se predvideti zaštita od toplotnih gubitaka. Samo prava kombinacija prilagođena nameni i klimi područja obezbeđuje da uloga PVC prozora u povećanju energetske efikasnosti objekta bude ispunjena. Zato posao ugradnje PVC prozora morate poveriti firmi sa iskustvom.